Kronologiskt kalendarium för 2018 -- 2019

Dag Datum Mötesplats Tid Möte Bilagor
Onsdag 28:e mars Kville församlingshem 18:00 Årsmöte för Kville Härads Personhistoriska Förening Kallelse_till_årsmöte_2018
Verksamhetsberättelse_Kville_Personhistoriska_2017
Onsdag 24:e oktober Kville församlingshem 19:00 Höstmöte Kallelse
Protokoll höstmöte 2018
Onsdag 27:e mars 2019 Kville församlingshem 19:00 Årsmöte Kallelse
Onsdag 27:e mars 2019 Kville församlingshem 19:00 Årsmöte Verksamhetsberättelse 2018
Onsdag 27:e mars 2019 Kville församlingshem 19:00 Årsmöte Årsmötesprotokoll