KVILLE HEMBYGDSARKIV

 

 "Det var den 4:e augusti 1939 som Sverker Stubelius satte upp en
kallelse för att den 11:e samma månad bilda ett hembygdsarkiv.
På mötet antecknades femton medlemmar, stadgar antogs
och i den första styrelsen blev Sverker Stubelius ordförande och
sekreterare, Östen Hedefjäll kassör, Johan Mjölner övrig styrelsemedlem och Anders Olsson suppleant - alla kända hembygdsvänner/-forskare"

©Kvillebygden 1999

I släktforskarrummet finns renskrivna mantalslängder, husförhörslängder, bouppteckningar och mycket annat.
Ett eldorado för dig som släktforskar inom Kville Härad.


Kville hembygdsarkiv har en fantastisk bildsamling, kanske så många som 150 000 bilder, med motiv som framförallt beskriver miljöer, händelser och människor i Fjällbacka, Kville och Hamburgsund med omnejd.
Samlingen omfattar bilder från mitten av 1800-talet vidare under hela 1900-talet.
Bilderna är i form av glasplåtar, påsiktsbilder (pappersbilder), negativ och diabilder.


I arkivet finns också cirka 150 intervjuer av människor som levt och verkat från 1850 – 1960.
De första samtalen är inspelade på trådbandspelare, de senare är gjorda på mer ”moderna” rullbandspelare.


Välkommen till Kville hembygdsarkivs källarlokaler
i Fjällbacka servicehus,
Lidenvägen 11.
(Hörnet mot isbanan)

 Öppethållande 2018

onsdagar kl. 18.00 - 20.00

Arkivet har telefonnr.  0727-133 336 eller 0702-707 350


Onsdagen den 10:e januari
Onsdagen den 7:e februari
Onsdagen den 7:e mars
Onsdagen den 11:e april
Onsdagen den 9:e maj
Onsdagen den 13:e juni
Onsdagen den 11:e juli
Onsdagen den 8:e augusti