Kville Härads Personhistoriska Förening

Start
Aktuellt  
Bli medlem
Arbetsgång
Bottna CD
Kville DVD
Kville Uppbud  
Kville Hembygdsarkiv
Medlemmarnas hemsidor 
Senaste efterlysningarna 
Tidigare efterlysningar
Vår verksamhet
Protokoll
Styrelse
Adress
Karta över Kville härad
Kyrkorna i Kville härad
Släktforskarlänkar
Länkar
Casino Kampanjer


Lite om hur vi arbetar

I första skedet arbetar vi med mantalslängder och husförhörslängder från tiden 1820 - 1910,
även vigsel, födelse- och dödlängder 1860 - 1910.
Bouppteckningar används också som underlag, även avskrifter av soldatrullor.

Mantalslängderna kopieras från original, vilka vi köper från Landsarkivet i Göteborg till ett lågt pris.
Vi gör avskrifter av dessa original, där ett renskrivet exemplar går tillbaka till Landsarkivet.

Vi har nu kommit så långt tillbaka i materialet på Landsarkivet, att böckerna har blivit så stora,
så att det inte går att fotostatkopiera, utan att skada böckerna.
Så den fortsatta kopiering får ske med digitalkamera. Denna tjänst har vi fått köpa.

Dessa ovan nämnda längder, sammanställes till Sockenlängdersom omfattar 10 års perioder.
En blankett för varje familj, gård för gård.
På så sätt kan man se vilka personer som ägde gården,
vilka som arbetade som drängar och pigor, eller gamla föräldrar som bodde på undantag.